Часть названия препарата:

Лекарственные препараты на "Х"

ХАЕС-стерил
Хай кром
Хай-кром
Хаймикс
Хайпотен
Хайтон
Хайтрин
Халиксол
Халтекс
Хальцион
Хартмана раствор
Хартманна раствор
Хвойный экстракт
Хвоща полевого трава
Хвоща полевого экстракт
Хвоща трава
Хеалон
Хегримарин
Хелекс
Хелепин
Хелепин Д
Хелидониум-гомаккорд
Хеликоцин
Хелицид 10
Хелицид 20
Хелол
Хельм-Ампициллин
Хельм-Гемакон ЦФД-А
Хемацин
Хемодекс
Хемомицин
Хеносан
Хенофалк
Хенофальк
Хенохол
Хепель
Хербинол
Хеферол
Хивид
Хиконцил
Хилак форте
Химколин
Химопсин
Химотрипсин
Хингамин
Хиндиокс
Хинидин
Хинидин дьюрулс
Хинин
Хиниофон
Хинипэк
Хинифурил
Хинозив
Хиноксидин
Хинотал
Хинотилин
Хинофунгин
Хиноцептин
Хиноцид
Хипрес
Хипурик
Хлодитан
Хлозепид
Хлоксил
Хлоксиперазин
Хлоракон
Хлорат натрия
Хлорбутин
Хлоргексидин
Хлоргексидин биглюконат
Хлоргексидин диглюконат
Хлоргексидин Жифрер
Хлоргексидина биглюконат
Хлоргексидина глюконат
Хлорид натрия
Хлоридин
Хлористоводородная кислота
Хлорозил
Хлорофиллипт
Хлороформ
Хлороформный линимент
Хлороцид Г
Хлорпромазин
Хлорпропамид
Хлорпротиксен
Хлорпротиксен 50 Лечива
Хлорпротиксен Лечива
Хлорсукциллин
Хлортрианизен
Хлорхиналдин
Хлорхинальдин
Хлорхинальдол
Хлорэтил
Хлосоль
Хлофазолин
Холагогум
Холагол
Холафлукс
Холевид
Холедиус
Холедон
Холекальциферокапс
Холензим
Холензим таблетки покрытые оболочкой
Холенол
Холеодорон Р
Холестам
Холестенорм
Холестид
Холестирамин
Холетар
Холетон-Эдас
Холикапс
Холин
Холина салицилат
Холисал
Холоксан
Холонертон
Холосас
Хоморап
Хомофан
Хонван
Хондро
Хондроитин-АКОС
Хондроксид
Хондроллар
Хондролон
Хондротек
Хонсурид
Хорагон
Хормоплекс
Хофитол
Хромвитал
Хромолимфотраст
Хумаглобин
Хумакарпин
Хумалог
Хумалог Микс 25
Хуматроп
Хумегон
Хумодар Б
Хумодар К25
Хумодар Р
Хумулин M1
Хумулин M2
Хумулин M3
Хумулин M4
Хумулин Л
Хумулин Н
Хумулин Р
Хумулин У-Л
Хэльм-Ампициллин